NOTA PRAWNA

Wszelkie prawa do strony internetowej www.sloveniacycling.si są zastrzeżone. Wszystkie informacje i materiały (pisemne, obrazowe i inne) na stronie internetowej www.sloveniaguide.si są chronione (prawem autorskim lub innymi formami ochrony) i stanowią własność firmy BMG tourist services Ltd. (dalej BMG) oraz powiązanych partnerów, których treści i materiały są zawarte na stronie internetowej www.sloveniaguide.si.

Wszelkie formy komercyjnego wykorzystania, powielania lub jakiekolwiek rozpowszechnianie treści i materiałów na stronie www.sloveniaguide.si w celach komercyjnych bez pisemnej zgody jest zabronione. Użytkownik może wykorzystywać treści zawarte na stronie www.sloveniaguide.si wyłącznie do użytku osobistego i w żadnym wypadku do celów komercyjnych. BMG może w każdej chwili zmienić niniejszą notę prawną i jest ona wiążąca dla użytkowników w każdej zmienionej formie.

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podczas przeglądania strony internetowej www.sloveniaguide.si, tożsamość użytkownika jest anonimowa, dane osobowe nie są gromadzone, prywatność użytkownika jest szanowana i chroniona. BMG zastrzega sobie prawo do pozyskiwania pewnych danych wyłącznie w celach statystycznych, które jednak nie ujawniają tożsamości osoby odwiedzającej stronę. Tylko w celu komunikacji, rejestracji, logowania, otrzymywania wiadomości, powiadomień i aktualności odwiedzający w niektórych miejscach powierzają swoje dane osobowe. BMG gwarantuje i zobowiązuje się do ochrony zgromadzonych danych osobowych (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) oraz do nieprzekazywania ich osobom trzecim lub nieupoważnionym. Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów, do których zostały przekazane przez odwiedzających.

Strona wykorzystuje pliki cookies do sprawnego działania. Zawartość strony internetowej oraz wszelkie uzyskane dane są przechowywane na serwerze odpowiednio zabezpieczonym fizycznie i programowo.

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH AUTORYZOWANYCH KONTRAHENTÓW BMG

Opiekunem strony internetowej www.sloveniaguide.si jest firma BMG turistične storitve d.o.o., która wykonuje zadania związane z utrzymaniem i obsługą strony internetowej. BMG i inni partnerzy zewnętrzni oraz firmy, które wykonują czynności dla BMG w ramach strony internetowej, zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie upoważnienia BMG i nie będą ich przetwarzać w żadnym innym celu.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE NIEUPRAWNIONEGO LUB NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYCIA

Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia nieprzerwanego korzystania z serwisu przez wszystkich użytkowników, BMG wykorzystuje oprogramowanie do rejestrowania ruchu i identyfikacji nieautoryzowanych prób załadowania lub modyfikacji informacji lub innych sposobów wyrządzenia szkody. Tylko w przypadku autoryzowanych, zgodnych z prawem dochodzeń, informacje z tych źródeł mogą być wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji osób.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

BMG nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym spowodowane przez wirusy) w sprzęcie komputerowym, telefonach komórkowych lub jakichkolwiek innych aplikacjach, za pośrednictwem których można uzyskać dostęp do strony www.sloveniacycling.si, w związku z wizytą użytkownika na stronie lub innym użytkowaniem. BMG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z witryny www.sloveniaguide.si..

Treści, informacje i materiały zawarte na stronie internetowej www.sloveniaguide.si mają wyłącznie charakter informacyjny. BMG stara się zapewnić dokładność, aktualność i kompletność publikowanych danych, informacji i materiałów, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za ich poprawność. BMG nie ponosi odpowiedzialności za treść tekstów i innych materiałów publikowanych przez administratorów partnerów umownych BMG.

BMG zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony www.sloveniacycling.si w dowolnym czasie, w dowolny sposób i z dowolnego powodu bez wcześniejszego powiadomienia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje takich zmian.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Niektóre podstrony serwisu www.sloveniacycling.si mogą zawierać odnośniki do innych zewnętrznych stron internetowych, takich jak inne portale, indywidualne strony internetowe lub inne źródła. BMG nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, zawartość czy błędy linków zewnętrznych, a użytkownicy strony www.sloveniacycling.si nie mogą zakładać, że strony z linkami zewnętrznymi respektują te same zasady dotyczące poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych, co BMG.

NIEPRZEWIDZIANE DANE

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, Twoja przeglądarka internetowa może wyświetlać nieoczekiwane reklamy. Reklamy te są najprawdopodobniej produkowane przez inne strony internetowe lub inne oprogramowanie zainstalowane na Twoim komputerze. BMG nie popiera ani nie poleca produktów lub usług wyświetlanych za pośrednictwem nieoczekiwanych reklam na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszych stron internetowych.

COPYRIGHT

Nasze strony internetowe zawierają materiały i treści chronione prawem autorskim, do których prawa do powielania i redystrybucji zachowują autorzy lub inni posiadacze praw autorskich. Wszystkie osoby powielające lub redystrybuujące te materiały powinny przestrzegać warunków wymaganych przez autorów lub właścicieli praw autorskich. Jednakże, chronione materiały mogą być cytowane i wykorzystywane jedynie w dobrej wierze, zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich, które ogólnie zezwalają na wykorzystanie ich do niekomercyjnych celów edukacyjnych, takich jak nauka, badania, krytyka, wiadomości i raporty.